Stredovek

Usídlenie Barbarov

31.08.2011 00:15
 Stredoveká západná Európa sa zrodila na troskách rímskeho sveta. To mohlo byť na jednej strane jej výhodou, na strane druhej aj nevýhodou. Veľká kríza rímskeho sveta nastáva v 3. storočí....

—————

Sťahovanie národov

31.08.2011 00:26
a) Etnický obraz Európy v 4.storočí b) Príčiny a priebeh sťahovania národov c) Európa na prahu stredoveku (7. - 9.st.) d) Barbarské štáty na troskách Rímskeho impéria 

—————

Slovania v ranostredovekej Európe

31.08.2011 00:26
a) Etnogenéza Slovanov a ich príchod do novej vlasti b) Prvé štátne útvary južných Slovanov c) Prvé štátne útvary západných Slovanov     Európa je organický celok tvorený veľkým množstvom...

—————

Vznik a vývoj Franskej ríše

31.08.2011 00:26
V druhej polovici 5. stor. v dobe, keď sa nezadržateľne rúti moc rímskych cisárov v západnej Európe vzniká v provincii niekdajšieho impéria, v severnej Gálii, nový štátny útvar nazývaný regnum...

—————

Feudálna rozdrobenosť v západnej Európe

31.08.2011 00:27
a) Vznik a vývoj Franskej ríše b) Rozpad Franskej ríše a vývoj v jej západnej časti c) Francúzsko do konca 12.storočia      Franská ríša Frankovia - rôznoroda skupina germánskych...

—————

Vznik a vývoj Nemeckej ríše

31.08.2011 00:28
a) Vývoj východnej časti Franskej ríše po roku 843 b) Vzťah Nemecka k okolitým slovanským štátom c) Vnútorná politika a zahraničná expanzia nemeckých cisárov

—————

Východní Slovania v ranom stredoveku

31.08.2011 00:28
a) Vznik Kyjevskej Rusi b) Ruský štát do konca 12.storočia c) Kultúra Kyjevskej Rusi    Kyjevská Rus -prvý štátny útvar vých. Slovanov, kt. sa rozvíjal od 9.-12.stor. a to najmä v...

—————

Britské ostrovy a severná Európa v ranom stredoveku

31.08.2011 00:28
a) Rozklad rodového zriadenia severogermánskych kmeňov a normanské výboje b) Vznik a vývoj dánskeho, nórskeho a švédskeho kráľovstva c) Ugrofínske národy európskeho severu d) Británia pred príchodom...

—————

Vznik centralizovaných monarchií a nástup vrcholného stredoveku

31.08.2011 00:29
a) Proces vzniku centralizovaného štátu vo Francúzsku b) Vývoj k centralizovanej monarchii v Anglicku a anglo-francúzske súperenie Proces vzniku centralizovaného štátu vo Francúzsku 1. Vývoj k...

—————

Ranofeudálne štáty západných Slovanov

31.08.2011 00:29
a) Český štát a jeho vývoj do konca 13.storočia b) Poľský štát do konca 13.storočia c) Srbsko, Chorvátsko a Bosna do konca 13.storočia   Český štát a jeho vývoj do 13. storočia V druhej polovici...

—————

Kresťanský a islamský svet v stredoveku

31.08.2011 00:30
a) Kresťanstvo a islam, ich postavenie v stredovekej spoločnosti a vplyv na zahraničnú politiku stredovekých štátov b) Križiacke výpravy c) Reconquista na Pyrenejskom polostrove, vznik...

—————


Kontakt

Sprievodca dejinami

www.dejiny.wbl.sk


Diskusná téma: Stredovek

Neboli nájdené žiadne príspevky.