Vznik a vývoj Nemeckej ríše

31.08.2011 00:28

a) Vývoj východnej časti Franskej ríše po roku 843
b) Vzťah Nemecka k okolitým slovanským štátom
c) Vnútorná politika a zahraničná expanzia nemeckých cisárov

—————

Späť