Pravek

Pravek - pojmy

29.10.2011 20:57
1. Filigrán - zlatnícka technika, ktorá zdobila šperky zlatým a strieborným vláknom rôzneho profilu. Technika využívaná už okolo roku 2000 p.n.l. v Tróji, u nás v období Veľkej Moravy Natufien - mezolitická skupina v Z Sýrii a Palestíne. Mala výrazný podiel na...

—————

Pravek

29.10.2011 20:54
PRAVEK - najdlhšie obdobie ľudských dejín; zahŕňa 99,5% celkovej existencie ľudstva. - nevyskytujú sa tu písomné pramene⇒základným informačným zdrojom sú hmotné pramene = archeologické pramene, ktoré majú zásadnú výpovednú (informačnú) hodnotu. - začína objavením sa rannej formy rodu homo (3. mil –...

—————