Kresťanský a islamský svet v stredoveku

31.08.2011 00:30

a) Kresťanstvo a islam, ich postavenie v stredovekej spoločnosti a vplyv na zahraničnú politiku stredovekých štátov
b) Križiacke výpravy
c) Reconquista na Pyrenejskom polostrove, vznik centralizovaného španielskeho
a portugalského štátu 

—————

Späť