Maturitné zadania

Maturitné zadania

31.08.2011 01:50
  Zadanie číslo 1 : 1. Vysvetlite pojmy história, dejiny, dejepis, historiaografia. - uveďte ako historici rozdelili dejiny - na časovej priamke vyznačte chronologické členenie dejín Pomôcka – časová priamka   2. Charakterizujte prejavy a dôsledky sovietizácie v ČSR. - vysvetlite pojem sovietizácia - na základe analýzy ukážky dokumentu vysvetlite, ako súvisí osud komunistických funkcionárov s procesom sovietizácie - zhodnoťte čo znamenala sovietizácia pre vývoj ČSR Pomôcky – Kronika Slovenska 2, str. 338 3. Objasnite proces premeny Ríma z republiky na monarchiu (cisárstvo). - vysvetlite pojmy principát a dominát - dokumentujte tvrdenie, že republikánske úrady na začiatku ranného cisárstva fungovali len formálne - uveďte najdôležitejšie problémy Ríma v období cisárstva Pomôcky – historická mapa Zadanie číslo 2 : 1. Vysvetlite pojmy pravek, archeológia, antropológia, prehistória, antropogenéza. - na časovej priamke vyznačte archeologickú periodizáciu praveku - konkretizujte...

—————