Novovek

„Storočie pary“ – Veľká Británia – dielňa sveta

29.10.2011 20:42
 Svet, v ktorom dnes žijeme, s továrňami a obrovskými mestami, sa zrodil pred menej ako 300 rokmi vo Veľkej Británii a neskôr sa rozšíril aj do ostatných častí Európy a do Spojených štátov. Obdobie veľkých zmien, ktoré navždy pozmenili život ľudí a metódy práce, možno datovať približne od roku...

—————

Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii

29.10.2011 20:41
 Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii 1801 – začala prevádzka prvej verejnej konskej železnice z Wandsdorfu do Croydonu 1802 – používajú sa prvé mláťačky na parný pohon 1803 – inžinier J. Nixon začal vyrábať koľajnice z kujného...

—————

Koloniálne podmanenie Indie

29.10.2011 20:40
1. Koloniálne podmanenie Indie V roku 1498 bola Portugalcami objavená námorná cesta okolo Afriky do Indie. A práve to im napomohlo k tomu aby sa stali európskou veľmocou. Portugalci mala priamy prístup k miestnym trhom a zdrojom surovín, avšak nedokázali využiť tieto výhody. Práve to bol dôvodom...

—————

Predpoklady rastu moci Švédska v severnej Európe a jej úpadok

16.09.2011 11:33
    V roku 1388 iniciovala Margaréta I. Dánska založenie tzv. Kalmárskej únie, ktorá spojila celú Škandináviu, Island a Fínsko. Malo ísť však o alianciu personálnu a nie politickú. Predpoklady pre zjednotenie škandinávskych krajín sa vytvorili v priebehu 14.storočia. Patrila medzi ne...

—————

Obchod s otrokmi

16.09.2011 11:27
 Obchod s otrokmi v novoveku                 Európska spoločnosť. Ktorá sa na počiatku novoveku dostala na popredné miesto vývoja ľudstva, bola po zámorských objavoch silne ovplyvnená stykom so zaoceánskymi...

—————

Anglická priemyselná revolúcia

16.09.2011 11:24
Anglická priemyselná revolúcia 1. Počiatky priemyselnej revolúcie • Od 80. rokov 18. storočia sa v Anglicku začalo masové zavádzanie strojov do výroby (industrializácia – spriemyselňovanie). Toto hromadné zavádzanie strojov do výroby dostalo v dejinách pomenovanie priemyselná...

—————