Sťahovanie národov

31.08.2011 00:26

a) Etnický obraz Európy v 4.storočí
b) Príčiny a priebeh sťahovania národov
c) Európa na prahu stredoveku (7. - 9.st.)
d) Barbarské štáty na troskách Rímskeho impéria 

—————

Späť