Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť. - Bertrand Russell...