Raný novovek

Nástup Habsburgovcov k moci a ich vláda v nemeckej ríši

29.10.2011 20:37
Prvopočiatky rodu sú zahalené tajomstvom. Ich pôvod vraj siaha až do de­jín starého Ríma a rímski cisári, akými bol Gaius lulius Caesar či Nero, sú príbuznými ich predkov. Ba vraj až kdesi do starej Troje idú habsburské korene. Samozrejme sa ukázalo, že všetky tieto listiny sú falošné, a teda...

—————

Čechy v ranom novoveku

29.10.2011 20:34
V priebehu 13.storočia zažilo České kráľovstvo dynamický rozmach a jeho hospodársky potenciál sa prudko zvýšil, vcelku sa však nepodarilo začleniť ho do širších väzieb európskej ekonomiky. Vnútrozemská poloha spôsobila, že sa České kráľovstvo ocitlo na pokraji hlavných obchodných trás, ktoré...

—————

Anglicko v 15. a 16. storočí

29.10.2011 20:33
Storočná vojna Začiatkom 15. stor. viedlo Anglicko storočnú vojnu s Francúzskom. Túto vojnu začal francúzsky kráľ Filip VI. z Valois v roku 1337. Po dlhšom prerušení bola vojna obnovená v roku 1415, keď anglický kráľ Henrich V. zaútočil na prístav Harfleur. Z jeho 9 000 ľudí 3 000 padlo za obeť...

—————

Sedliacka vojna v Chorvátsku

29.10.2011 20:32
Postavenie neprivilegovaného obyvateľstva a predovšetkým poddaných a roľníkov sa v 16. stor. zhoršilo. Stúpali nároky štátu, lebo ochrana proti Turkom bola nákladná. Pretože šľachta bola od daní oslobodená, tak daňové bremeno dopadlo na roľníkov. Okrem toho zmenšenie územie Chorvátska nútilo...

—————

Reformácia

29.10.2011 20:24
Reformácia   Reformácia (z lat. pretvorenie, obnovenie) bolo rozsiahle hnutie, ktoré sa začalo v 16stor. a prakticky pokračuje dodnes, ako snaha reformovať kresťanskú cirkev. V bežnom historickom význame ide o fenomén smerujúci k náprave chýb, ktoré vznikli v rámci rímsko- katolíckej cirkvi a...

—————

Objavné plavby

29.10.2011 20:21
Ekonomické, technické a spoločenské predpoklady objavných plavieb Najvýznamnejšie objavné plavby •          príčiny •              nedostatok drahých kovov   ...

—————

Západná Európa na ceste k absolútnej monarchii

29.10.2011 20:20
Západná Európa na ceste k absolútnej monarchii   Hospodárske a spoločenské príčiny nástupu absolutizmu Po temnom období (stredoveku) nastúpil svetlý obraz (renesancia). Nastáva obdobie raného novoveku a s ním vzniká humanizmus a renesancia. Prichádzajú mnohé zmeny, ktoré sa však prelínajú aj...

—————

Husitské reformné hnutie

29.10.2011 20:17
 Husitské reformné hnutie   Príčiny vzniku a priebeh Husitského hnutia       Po smrti Jána Husa 6. júla 1415 zaslala česká šľachta protestný list, ktorý podpísalo 452 českých šľachticov a rytierov. Husovi prívrženci sa po jeho smrti rozdelili na umiernené a...

—————

Dobýjanie Ameriky

29.10.2011 20:16
 Hernando Cortéz pôvodne študoval právo, no po dvoch rokoch na univerzite sa vzdal štúdia a vydal sa na Haity, ostrov, ktorý vtedy lákal mnoho mladých španielských dobrodruhov. V santo Domingu vykonával úrad notára, kde získal priazeň miestodržiteľa Diega Velasquéza...

—————

Charakteristika rozvoja poľnohospodárskej výroby v Rusku v 17. storočí

29.10.2011 20:13
 Charakteristika rozvoja poľnohospodárskej výroby v Rusku v 17. storočí   Začiatok 17. stor. sa dá charakterizovať ako obdobie bezvládia (tzv. Obdobie smuty (1598 - 1613), po rusky: Смутное время). Bolo to obdobie bojov. Nariadenia o roľníkoch a nevoľníkoch, zväčšenie robotných...

—————


Kontakt

Sprievodca dejinami

www.dejiny.wbl.sk


Diskusná téma: Raný novovek

Neboli nájdené žiadne príspevky.