Archív článkov

Feudálna rozdrobenosť v západnej Európe

31.08.2011 00:27
a) Vznik a vývoj Franskej ríše b) Rozpad Franskej ríše a vývoj v jej západnej časti c) Francúzsko do konca 12.storočia      Franská ríša Frankovia - rôznoroda skupina germánskych kmeňov, v svojich pôvodných sídlach v Poryni a v S galii sa frankovia zaoberali prevažne poľnohospod. A...

—————

Sťahovanie národov

31.08.2011 00:26
a) Etnický obraz Európy v 4.storočí b) Príčiny a priebeh sťahovania národov c) Európa na prahu stredoveku (7. - 9.st.) d) Barbarské štáty na troskách Rímskeho impéria 

—————

Slovania v ranostredovekej Európe

31.08.2011 00:26
a) Etnogenéza Slovanov a ich príchod do novej vlasti b) Prvé štátne útvary južných Slovanov c) Prvé štátne útvary západných Slovanov     Európa je organický celok tvorený veľkým množstvom národov. Medzi týmito národmi významné miesto zaberajú Slovania, ktorí obývajú rozsiahle územia v...

—————

Vznik a vývoj Franskej ríše

31.08.2011 00:26
V druhej polovici 5. stor. v dobe, keď sa nezadržateľne rúti moc rímskych cisárov v západnej Európe vzniká v provincii niekdajšieho impéria, v severnej Gálii, nový štátny útvar nazývaný regnum Francorum. Gótske kráľovstvá v Itálii a Španielsku alebo aj moc Burguncov medzi Rýnom a Rhônem, mohli byť...

—————

Neskoré cisárstvo a zánik Západorímskej ríše

31.08.2011 00:23
1. Dioklecián: 284 – 305 n.l. - snažil sa obnoviť zašlú slávu Rímskej ríše - bol to despota - dal sa vyhlásiť za boha – „dominu set deus“ – pán a boh - dominát – forma vlády od roku 284 n.l. až do konca ríše, neobmedzená moc panovníka - nechal preniesť svoje sídlo do Nicomedie, pretože chcel mať...

—————

Ranné cisárstvo

31.08.2011 00:22
1. Rímske cisárstvo trvalo od roku 27 p.n.l. do roku 476 n.l. Obdobie cisárstva delíme na: a) ranné: 27 p.n.l. – 284 n.l. – principát (principes – prvý v senáte – ideologicko – propagačný význam) b) neskoré: 284 – 476 n.l. - principát – principes senatus – 1. v senáte 2. Octavius Augustus: -...

—————

Staroveký Rím

31.08.2011 00:21
1. Prírodné podmienky : - Apeninský polostrov - podnebie je teplé a vlhké - povrch je hornatý, Pádska nížina, pobrežie je málo členité - Jadranské a Thyrénske more - rieka Pád je dôležitá z hospodárskeho hľadiska a rieka Tiber zas z politického hľadiska 2. Národy: SV – Venédi a Ilíri SZ –...

—————

Spoločenstvo rovných – Rímska republika Res republica = vec verejná

31.08.2011 00:21
a) Magistrát – zbor úradníkov, volení na jeden rok - na čele stáli dvaja konzuli b) Konzuli – najvyššia funkcia - sudcovia, vojenskí velitelia, správcovia štátu - volení na jeden rok - museli mať nad 43 rokov c) Prétori – pomáhali v súdnych prípadoch - telesná stráž konzulov - museli mať nad 4O...

—————

Staroveké Grécko

31.08.2011 00:20
1. Prírodné podmienky: - povrch – hornatý, pobrežie veľmi členité - podnebie – teplé a vlhké - na východe – Egejské more; na západe – Iónske more - hospodársky rozvoj: a) pestovanie obilia, viniča b) chov oviec a dobytka - dostatok zlata, striebra a mramoru - rozdelenie Grécka: Sever – Epiros,...

—————

Grécko kráľov

31.08.2011 00:20
1. 12. storočie p.n.l – prichádzajú do Grécka posledné kmene: Achájci, Ióni, Dóri → všetko zničili; ukončil sa proces usídľovania gréckych kmeňov → nálezisko na Cypre, pravdepodobne zničené morskými národmi 2. Homérske – „temné“ obdobie: 1160 – 800 p.n.l. - tvorili ho hlavne Dóri – necivilizovaní,...

—————