Archív článkov

Pravek - pojmy

29.10.2011 20:57
1. Filigrán - zlatnícka technika, ktorá zdobila šperky zlatým a strieborným vláknom rôzneho profilu. Technika využívaná už okolo roku 2000 p.n.l. v Tróji, u nás v období Veľkej Moravy Natufien - mezolitická skupina v Z Sýrii a Palestíne. Mala výrazný podiel na...

—————

Pravek

29.10.2011 20:54
PRAVEK - najdlhšie obdobie ľudských dejín; zahŕňa 99,5% celkovej existencie ľudstva. - nevyskytujú sa tu písomné pramene⇒základným informačným zdrojom sú hmotné pramene = archeologické pramene, ktoré majú zásadnú výpovednú (informačnú) hodnotu. - začína objavením sa rannej formy rodu homo (3. mil –...

—————

„Storočie pary“ – Veľká Británia – dielňa sveta

29.10.2011 20:42
 Svet, v ktorom dnes žijeme, s továrňami a obrovskými mestami, sa zrodil pred menej ako 300 rokmi vo Veľkej Británii a neskôr sa rozšíril aj do ostatných častí Európy a do Spojených štátov. Obdobie veľkých zmien, ktoré navždy pozmenili život ľudí a metódy práce, možno datovať približne od roku...

—————

Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii

29.10.2011 20:41
 Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii 1801 – začala prevádzka prvej verejnej konskej železnice z Wandsdorfu do Croydonu 1802 – používajú sa prvé mláťačky na parný pohon 1803 – inžinier J. Nixon začal vyrábať koľajnice z kujného...

—————

Koloniálne podmanenie Indie

29.10.2011 20:40
1. Koloniálne podmanenie Indie V roku 1498 bola Portugalcami objavená námorná cesta okolo Afriky do Indie. A práve to im napomohlo k tomu aby sa stali európskou veľmocou. Portugalci mala priamy prístup k miestnym trhom a zdrojom surovín, avšak nedokázali využiť tieto výhody. Práve to bol dôvodom...

—————

Nástup Habsburgovcov k moci a ich vláda v nemeckej ríši

29.10.2011 20:37
Prvopočiatky rodu sú zahalené tajomstvom. Ich pôvod vraj siaha až do de­jín starého Ríma a rímski cisári, akými bol Gaius lulius Caesar či Nero, sú príbuznými ich predkov. Ba vraj až kdesi do starej Troje idú habsburské korene. Samozrejme sa ukázalo, že všetky tieto listiny sú falošné, a teda...

—————

Čechy v ranom novoveku

29.10.2011 20:34
V priebehu 13.storočia zažilo České kráľovstvo dynamický rozmach a jeho hospodársky potenciál sa prudko zvýšil, vcelku sa však nepodarilo začleniť ho do širších väzieb európskej ekonomiky. Vnútrozemská poloha spôsobila, že sa České kráľovstvo ocitlo na pokraji hlavných obchodných trás, ktoré...

—————

Anglicko v 15. a 16. storočí

29.10.2011 20:33
Storočná vojna Začiatkom 15. stor. viedlo Anglicko storočnú vojnu s Francúzskom. Túto vojnu začal francúzsky kráľ Filip VI. z Valois v roku 1337. Po dlhšom prerušení bola vojna obnovená v roku 1415, keď anglický kráľ Henrich V. zaútočil na prístav Harfleur. Z jeho 9 000 ľudí 3 000 padlo za obeť...

—————

Sedliacka vojna v Chorvátsku

29.10.2011 20:32
Postavenie neprivilegovaného obyvateľstva a predovšetkým poddaných a roľníkov sa v 16. stor. zhoršilo. Stúpali nároky štátu, lebo ochrana proti Turkom bola nákladná. Pretože šľachta bola od daní oslobodená, tak daňové bremeno dopadlo na roľníkov. Okrem toho zmenšenie územie Chorvátska nútilo...

—————

Vláda Márie Terézie

29.10.2011 20:28
1. Hospodárska situácia v Habsburskej monarchii po Szatmárskom mieri Habsburská monarchia v Uhorsku vstupovala do 18.storočia poznačená pol storočia trvajúcimi tureckými vpádmi a povstaleckými bojmi uhorskej šľachty. Okrem týchto vplyvov bola poznačená aj nerovnomerným vývojom jednak rakúskych...

—————