Staroveké Grécko

31.08.2011 00:20

1. Prírodné podmienky:
- povrch – hornatý, pobrežie veľmi členité
- podnebie – teplé a vlhké
- na východe – Egejské more; na západe – Iónske more
- hospodársky rozvoj:
a) pestovanie obilia, viniča
b) chov oviec a dobytka
- dostatok zlata, striebra a mramoru
- rozdelenie Grécka:
Sever – Epiros, Macedónia, Tesália
Stred – Atika, Fatis, Bojótio
Juh – Lakónia, Arkádia, Achája
- rozvoj oblasti už v období neolitu – prevzali spôsob pestovania obilia a chovu dobytka z Malej Ázie, akeramický neolit sa tu rozvíjal už v dobe 7tis. p.n.l.
- najvýznamnejšie neolitické náleziská sú Sesklo a Dimini


2. Grécke dejiny delíme na:
Kykladská a Minojská civilizácia, mykénske, homérske, archaické, helenistické obdobie

3. Kykladská civilizácia:
- vznikla okolo r. 3000 p.n.l. na ostrovoch v Egejskom mori – Kyklady (kruh)
- vyrábali bronzové nástroje a zbrane
- vyvíjal sa výmenný obchod
- polyteistické náboženstvo
- sošky = idoly → ženy z bieleho mramoru

4. Minojská kultúra: 2000 – 1700/ 1450 p.n.l.
- na ostrove Kréta
- názov podľa kráľa Minosa
- objaviteľ sir Evans
- budovanie palácov vo forme labyrintu – Knossos, Faistos, Mallia
- palác = stredisko politiky, administratívy, náboženstva, výrobného života
- písmo – piktografické = obrázkové, z ktorého sa vyvinul lineárne písmo typu A (nerozlúštené) a z neho vzniklo lineárne písmo typu B
- 1700 p.n.l. – paláce boli zničené zemetrasením
- 1450 p.n.l. – po výbuchu sopky na ostrove Thera prílivová vlna a sopečný popol zanechali vážne dôsledky na hospodárstve
→ to využili Achájci a zmocnili sa vlády na ostrove. Väčšina miest bola zničená, prežíva už len palác v Knosose
- Achájci – 1. grécky kmeň, ktorý prišiel zo severu
- v roku 1200 p.n.l. ich vystriedali Dóry

5. Mykénske obdobie: 1700 – 1200/ 1100 p.n.l.
- vytvára sa na pevninskom Grécku
a) časť na Peloponéze: 1. mestské štáty: Sparta, Argos, Tyros, Mykény
b) časť v strede Grécka: Atény, Téby
- mestá si budovali na rovinách medzi vrchmi
- budovali mohutné hrady na vyvýšeninách
→ žil tam kráľ s vojenskou družinou
- v podhradí žili remeselníci a poľnohospodári – život sa úplne mení

6. Trójska vojna: 1194 – 1184 p.n.l
- priebeh vojny zachytávajú Homérove eposy Illiada a Odyssea
- pozostatky Tróje objavil Henrich Schlieman – 1870

7. Pokračovalo sťahovanie gréckych kmeňov do Grécka, ničili mykénske centrá → zánik ich civilizácie
- Achájci boli vytlačení Dórmi a Iónmi na ostrovy v Egejskom mori – z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné pamiatky 

—————

Späť