Archív článkov

Anglická priemyselná revolúcia

16.09.2011 11:24
Anglická priemyselná revolúcia 1. Počiatky priemyselnej revolúcie • Od 80. rokov 18. storočia sa v Anglicku začalo masové zavádzanie strojov do výroby (industrializácia – spriemyselňovanie). Toto hromadné zavádzanie strojov do výroby dostalo v dejinách pomenovanie priemyselná...

—————

Šarišské hradné hry

04.09.2011 00:00
V nedeľu 4. septembra ožije Šarišský hrad, lúka pod hradom i hradná cesta stredovekom, rytiermi, princeznami a ľudovými remeselníkmi. Všetkých milovníkov naozajstných rozprávok bez rozdielu veku pozývame na VI. ročník historicko-divadelnej show "Šarišské hradné hry 2011". Program začína o 13.30...

—————

Maturitné zadania

31.08.2011 01:50
  Zadanie číslo 1 : 1. Vysvetlite pojmy história, dejiny, dejepis, historiaografia. - uveďte ako historici rozdelili dejiny - na časovej priamke vyznačte chronologické členenie dejín Pomôcka – časová priamka   2. Charakterizujte prejavy a dôsledky sovietizácie v ČSR. - vysvetlite pojem...

—————

Nové

31.08.2011 01:44
 Aktualizácie sekcie Dejiny Slovenska - Pravek a Stredovek

—————

Kresťanský a islamský svet v stredoveku

31.08.2011 00:30
a) Kresťanstvo a islam, ich postavenie v stredovekej spoločnosti a vplyv na zahraničnú politiku stredovekých štátov b) Križiacke výpravy c) Reconquista na Pyrenejskom polostrove, vznik centralizovaného španielskeho a portugalského štátu 

—————

Vznik centralizovaných monarchií a nástup vrcholného stredoveku

31.08.2011 00:29
a) Proces vzniku centralizovaného štátu vo Francúzsku b) Vývoj k centralizovanej monarchii v Anglicku a anglo-francúzske súperenie Proces vzniku centralizovaného štátu vo Francúzsku 1. Vývoj k centralizovanej monarchii vo Francúzsku Rast kráľovského majetku. Klasickým príkladom pre vytváranie...

—————

Ranofeudálne štáty západných Slovanov

31.08.2011 00:29
a) Český štát a jeho vývoj do konca 13.storočia b) Poľský štát do konca 13.storočia c) Srbsko, Chorvátsko a Bosna do konca 13.storočia   Český štát a jeho vývoj do 13. storočia V druhej polovici 9. storočia sa územie Českej kotliny stalo súčasťou Veľkomoravskej ríše. Jej územie obývalo...

—————

Vznik a vývoj Nemeckej ríše

31.08.2011 00:28
a) Vývoj východnej časti Franskej ríše po roku 843 b) Vzťah Nemecka k okolitým slovanským štátom c) Vnútorná politika a zahraničná expanzia nemeckých cisárov

—————

Východní Slovania v ranom stredoveku

31.08.2011 00:28
a) Vznik Kyjevskej Rusi b) Ruský štát do konca 12.storočia c) Kultúra Kyjevskej Rusi    Kyjevská Rus -prvý štátny útvar vých. Slovanov, kt. sa rozvíjal od 9.-12.stor. a to najmä v lesostepnej a stepnej oblasti Ruska -prírodné podmienky→ pre tieto oblasti boli príznačné čiernozeme,...

—————

Britské ostrovy a severná Európa v ranom stredoveku

31.08.2011 00:28
a) Rozklad rodového zriadenia severogermánskych kmeňov a normanské výboje b) Vznik a vývoj dánskeho, nórskeho a švédskeho kráľovstva c) Ugrofínske národy európskeho severu d) Británia pred príchodom germánskych kmeňov a anglosaské kráľovstvo e) Invázia Normanov a vývoj Anglicka do konca...

—————