Archív článkov

Uhorsko v 11. – 12. storočí

30.08.2011 22:42
 Ladislav I. ( 1077 – 1095 ) - bol v celkovom poradí siedmym, a po svätom Štefanovi druhým najvýznamnejším uhorským kráľom v 11. storočí. Pochádzal z nitrianskej Vazulovej vetvy Arpádovcov. Ladislav sa narodil v Poľsku okolo roku 1040. Jeho otec Belo sa totiž začiatkom tridsiatych rokov 11....

—————

Ranostredoveký uhorský štát

30.08.2011 22:41
  Svätý Štefan I. alebo Štefan Veľký, pred pokrstením Vajk (*979 (970/975/980?) – † 15. august 1038), v rokoch 1000 - 1038 prvý kráľ Uhorska. Keď asi roku 995 Vajk dosiahol prah dospelosti, jeho otec Gejza odstránil z trónu Nitrianskeho kniežatstva Michala, mladšieho Gejzovho brata, a dosadil...

—————

Príchod Maďarov a vznik uhorského štátu

30.08.2011 22:40
 Pri rekonštrukcii najstaršej periódy dejín Maďarov sa využívajú predovšetkým výsledky porovnávacej historickej jazykovedy a archeologického bádania. V písomných prameňoch sa Maďari objavujú až v 9. storočí. Preto sa v odbornej literatúre pri periodizácii najstarších dejín maďarského etnika...

—————

Veľká Morava ako štátny útvar

30.08.2011 22:39
Cirkev a cirkevná správa na Veľkej Morave Od vydania Milánskeho ediktu v roku 313, ktorý zrovnoprávnil kresťanov s nekresťanmi, bola pre spoločnosť, ktorá vyznávala kresťanskú ideológiu a jej inštitúcie charakteristická hierarchizácia kléru a hromadenie majetku. V čase starokresťanskej spoločnosti...

—————

Vznik a vývoj Veľkej Moravy

30.08.2011 22:34
 Pojem VM použil v diele O SPRAVOVANÍ RÍŠE Konštantín Porfyrogenetos (vzdialená Morava) Vznik Veľkej Moravy a jej politický vývin V Susedstve Pribinovho Kniežatstva na dnešnej Morave sa paralelne vytvorilo Moravské kniežatstvo na čele s vládcom Mojmírom. Okolo roku 833 Mojmír porazil Pribinu...

—————

Slovania v ranom stredoveku

30.08.2011 22:26
  Európa je organický celok tvorený veľkým množstvom národov.Medzi týmito národmi významné miesto zaberajú Slovania, ktorí obývajú rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe. História Slovanov je dodnes opradená tajomstvom. Prvé doložené zmienky pochádzajúce zo 6. storočia...

—————

Slovania v ranom stredoveku

30.08.2011 22:23
Európa je organický celok tvorený veľkým množstvom národov.Medzi týmito národmi významné miesto zaberajú Slovania, ktorí obývajú rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe. História Slovanov je dodnes opradená tajomstvom. Prvé doložené zmienky pochádzajúce zo 6. storočia napovedajú, že...

—————

Prvá správa

30.08.2011 21:40
Dnes bol spustený náš nový blog. Prosím sledujte ho, budeme sa snažiť prinášať vždy aktuálne informácie. Čítať správy tohto blogu je možné aj cez RSS kanál.

—————

Webová prezentácia bola spustená

30.08.2011 21:40
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

—————