Archív článkov

Ostatné orientálne civilizácie

31.08.2011 00:19
- vznikali v oblasti Blízkeho a Ďalekého východu a Malej Ázie => Ríša Chetitov - vznik asi okolo roku 2000 p. n. l. (príchod indoeurópskych kmeňov - Chetitov) - zakladali si malé mestské štáty => 1800 p. n. l. => Anitaš zjednotil tieto mestá a vybudoval hlavné mesto Chattušaš - spoločnosť...

—————

Staroveký Egypt

31.08.2011 00:18
1. Staroveký Egypt delíme na 5 základných vývojových období: a) archaické obdobie - 3150-2635 p. n. l. b) stará ríša – 2635–2135 p. n. l. c) stredná ríša – 2061–1785 p. n. l. d) nová ríša – 1552–1070 p. n. l. e) neskorá ríša – 700–30 p. n. l. 2. Znaky Egypta: - podnebie – teplé, vlhké - každoročné...

—————

Staroveká India

31.08.2011 00:18
1. Prírodné podmienky : - 2 pohoria na severe Himaláje a Hindukúš - na juhu – Vindejské pohorie - rieka Ganga, Indus, Brahmaputra - podnebie – subtropické, monzúnové dažde – teplo a vlhko 2. 4.-tisícročie p.n.l. – harappská civilizácia – strediskami boli Harappa a Mohendžodaro - obyvatelia –...

—————

Staroveká Čína

31.08.2011 00:18
 1. Prírodné podmienky : - na severe sa nachádzajú pohoria púšte a polopúšte - v strede dlhé rieky - monzúny prinášajú dažde 2. Hospodársky rozvoj : a) poľnohospodárstvo : - pestovali – obilie, ovocie – broskyne a marhule, ryža, chovala sa priadka morušová b) remeselná výroba : - zbrane a...

—————

Mezopotámia

31.08.2011 00:17
1. Okolo roku 3500 p.n.l. na území Mezopotámie medzi riekami Eufrat a Tigris začali vznikať prvé mestské štáty: - Ur, Uruk, Lagaš, Eridu,..... - časti Mezopotámie – Asýria ( Irán, Irak, Kuvajt ) - Babylónia - Sumer 2. Poľnohospodárstvo: a) pestovali : - obilniny – jačmeň, pšenica, proso -...

—————

Usídlenie Barbarov

31.08.2011 00:15
 Stredoveká západná Európa sa zrodila na troskách rímskeho sveta. To mohlo byť na jednej strane jej výhodou, na strane druhej aj nevýhodou. Veľká kríza rímskeho sveta nastáva v 3. storočí. Jednota ríše sa narušuje, pretože Rím a Taliansko sa pokúšajú žiť svoj život tým, že sa osamostatňujú....

—————

Cirkev a náboženstvá na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:13
Postavenie katolíckej cirkvi v 17.-18. Storočí Prvá polovica 17. Storočia znamenala pre obnovu katolíckej cirkvi v Uhorsku rozhodujúcu úlohu. Politická situácia po Bethlénovom povstaní priala práve v prospech katolíkov. Habsburgovci si upevňovali svoje pozície, a za Petra Pázmánya sa obrátilo na...

—————

Vývin hospodárskych pomerov na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Cechy v období ranného novoveku na území Uhorska mali svoje pevné miesto. Existenciu cechov registrujeme asi od 14. storočia, ktoré rozbiehajú éru na viac než polovicu tisícročia. Zmeny spôsobené príchodom cechov prevažne nemeckých kolonistov, tvorili zásadnú zmenu v remeselnej výrobe na území...

—————

Poddaní a život na vidieku na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Sociálna štruktúra spoločnosti sa nezmenila , naďalej ostávalo rozvrstvenie na šľachtu, meštianstvo a poddaných a ti sa členili zase na viaceré menšie spoločenské skupiny. Poddanské obyvateľstvo na dedinách nemalo také možnosti sťahovania do miest ako šľachta a neprivilegované , ale osobne slobodné...

—————

Šľachta na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Pri nástupe Ferdinanda Habsburského na uhorský trón roku 1526 bola mocenská sila uhorskej šľachty takmer neobmedzená, avšak centralistická politika novej kráľovskej vlády sa stala postupom času vážnou prekážkou jej expanzívnych snáh. Ani Ferdinand však nepochyboval o právach a privilegovanom...

—————