Neskoré cisárstvo a zánik Západorímskej ríše

31.08.2011 00:23

1. Dioklecián: 284 – 305 n.l.
- snažil sa obnoviť zašlú slávu Rímskej ríše
- bol to despota
- dal sa vyhlásiť za boha – „dominu set deus“ – pán a boh
- dominát – forma vlády od roku 284 n.l. až do konca ríše, neobmedzená moc panovníka
- nechal preniesť svoje sídlo do Nicomedie, pretože chcel mať centrum približne v strede
- rozdelil ríšu na 12 diecéz a tie na 99 provincií
- oddelil civilnú správu od vojenskej
- sídla: Trevir, Miláno, Sirmium, Nicomedia

- Maximián – bol bol Diokleciánovým spoluvládcom
- sídlil v Miláne
- obaja sa nechali titulovať Augustus
- moc senátu upadala
- vojenské reformy
- rozdelil légie na dve časti - stála pohraničná stráž
- mobilná zložka, presúvala sa
- nabral do armády aj tých, čo nemali rímske občianstvo - príčina rozpadu ríše
- prenasledoval kresťanov
- jeho hospodárske reformy boli neúspešné
- chcel z obehu stiahnuť falošné mince a dať do obehu nové
- zaviedol novú daňovú reformu
- nové mince – solity – zlaté a strieborné
- zaviedol pozemkovú daň, ktorá sa ujala na vidieku
- v mestách zaviedol daň z hlavy
- tieto reformy čiastočne ustálili situáciu v ríši
- v roku 305 n.l. abdikoval a odišiel do dnešného Splitu, kde v roku 313 n.l. zomrel

2. Konštantín Veľký: 306 – 337 n.l. – zrušil tetrarchiu
- bol adoptívnym synom jedného zo spoluvládcov
- v roku 312 n.l. porazil svojho najväčšieho súpera Maxenta v bitke pri Mulvijskom moste
- bojoval proti presile, ale mal zjavenie o kríži, vďaka ktorému zvíťazil
- do roku 321 n.l. porazil svojich nepriateľov, bol jediným vládcom
- v rokoch 324 – 332 n.l. dal na území gréckej osady vybudovať mesto Konštantinopol
- v roku 313 n.l. vydal Milánsky edikt, ktorý zrovnoprávnil kresťanstvo v ríši
- v roku 325 n.l. sa v meste Mikája konal všeobecný cisársky snem- došlo k vytvoreniu mikájskeho vyznania viery
- po viac ako 400 rokoch zdanil aj obyvateľov Ríma
- jeho vláda bola celkom mierna
- po jeho smrti jeho synovia vyvraždili svojich príbuzných
- potom nasledovalo v rýchlo slede ešte niekoľko cisárov
- v rokoch 361 – 363 n.l. Julian Apostola (Odpadlík) sa snaží zreformovať systém, viedol vojny proti kresťanom

3. Príčiny zániku Rímskej ríše:
- ekonomické oslabenie ríše
- ľudia boli vyradení z účasti na politickom živote
- nedostatok spoločnej ideológie
- boje o moc, vnútorné a náboženské spory
- úpadok bojovej sily armády – naberali germánske oddiely, ktoré odmietali bojovať proti vlastným
- výsledkom bolo rozdelenie ríše na 2 časti

4. Rozdelenie Rímskej ríše na v roku 395 n.l.:
- Theodosius – 379 – 395 n.l. – posledný cisár nad celou ríšou
- v roku 395 n.l. rozdelil ríšu medzi svojich nedospelých synov, za ktorých vládli regenti
a) západnú časť – Honorius, regent bol Stilichio
b) východná časť – Arcadius, jeho regentom bol Rufinus
- regenti sa neznášali
- Stilichio dal zavraždiť Rufinusa a chcel nechať zvrhnúť Arcadia, pričom sa neváhal spojiť aj s Vizigótmi

5. Sťahovanie národov:
- prebiehalo od 4. do 7. storočia n.l.
- príčinou bola Veľká čínska ríša, ktorá vytláčala kočovné kmene Hunov = Mongoli a Turkotatári, ktorí sa začali prebíjať na západ
- Goti = Ostrogoti na východ a Vizigoti na západ
- Ostrogoti vtrhli do Tracie a severnej Itálie, spojili sa so Stilichiom, v roku 410 n.l. vtrhli do Ríma a za 3 dni ho vyplienili, ich vodcom bol Alarich
- v roku 455 n.l. vyplienili Rím Vandali
- v roku 475 n.l. patricius Orestes dosadil na trón v Západorímskej ríši svojho syna Romula Augusta, ktorý bol nedospelý a preto za neho vládol
- v roku 476 n.l. germánsky náčelník Odoakar zavraždil Oresta a zosadil Romula Augusta z trónu
- sám sa odmietol stať cisárom
- insígnie cisárskej moci poslal do Byzancie
- v roku 476 n. l. hovoríme o zániku Západorímskej ríše
- Odoakar vyhlásil Itáliu za Germánske kráľovstvo
- v roku 476 n.l. hovoríme o zániku staroveku 

—————

Späť