Archív článkov

Reformácia

29.10.2011 20:24
Reformácia   Reformácia (z lat. pretvorenie, obnovenie) bolo rozsiahle hnutie, ktoré sa začalo v 16stor. a prakticky pokračuje dodnes, ako snaha reformovať kresťanskú cirkev. V bežnom historickom význame ide o fenomén smerujúci k náprave chýb, ktoré vznikli v rámci rímsko- katolíckej cirkvi a...

—————

Objavné plavby

29.10.2011 20:21
Ekonomické, technické a spoločenské predpoklady objavných plavieb Najvýznamnejšie objavné plavby •          príčiny •              nedostatok drahých kovov   ...

—————

Západná Európa na ceste k absolútnej monarchii

29.10.2011 20:20
Západná Európa na ceste k absolútnej monarchii   Hospodárske a spoločenské príčiny nástupu absolutizmu Po temnom období (stredoveku) nastúpil svetlý obraz (renesancia). Nastáva obdobie raného novoveku a s ním vzniká humanizmus a renesancia. Prichádzajú mnohé zmeny, ktoré sa však prelínajú aj...

—————

Husitské reformné hnutie

29.10.2011 20:17
 Husitské reformné hnutie   Príčiny vzniku a priebeh Husitského hnutia       Po smrti Jána Husa 6. júla 1415 zaslala česká šľachta protestný list, ktorý podpísalo 452 českých šľachticov a rytierov. Husovi prívrženci sa po jeho smrti rozdelili na umiernené a...

—————

Dobýjanie Ameriky

29.10.2011 20:16
 Hernando Cortéz pôvodne študoval právo, no po dvoch rokoch na univerzite sa vzdal štúdia a vydal sa na Haity, ostrov, ktorý vtedy lákal mnoho mladých španielských dobrodruhov. V santo Domingu vykonával úrad notára, kde získal priazeň miestodržiteľa Diega Velasquéza...

—————

Charakteristika rozvoja poľnohospodárskej výroby v Rusku v 17. storočí

29.10.2011 20:13
 Charakteristika rozvoja poľnohospodárskej výroby v Rusku v 17. storočí   Začiatok 17. stor. sa dá charakterizovať ako obdobie bezvládia (tzv. Obdobie smuty (1598 - 1613), po rusky: Смутное время). Bolo to obdobie bojov. Nariadenia o roľníkoch a nevoľníkoch, zväčšenie robotných...

—————

Obraz Španielska v 16. a 17. storočí

29.10.2011 20:13
 Obraz Španielska v 16. a 17. storočí Vývoj Španielskej monarchie Konštitučné usporiadanie španielskej monarchie zavedené katolíckymi kráľmi, pretrvávalo aj v 16. 17. storočí. V roku 1580, kedy bolo pripojené Portugalsko ku korune Filipa II., sa systém rozšíril aj do...

—————

Manufaktúry

29.10.2011 20:11
 Manufaktúry - vznik a vývoj Charakteristika obdobia  na prelome 15. a 16.storočia prevládali vo vyspelých krajinách sveta ešte stále feudálne vzťahy v rôznych obmenách. Napr. Čína, India, Japonsko, Kórea, Stredná Ázia, Moslimské krajiny, Rusko, Nemecko, Taliansko,...

—————

Predpoklady rastu moci Švédska v severnej Európe a jej úpadok

16.09.2011 11:33
    V roku 1388 iniciovala Margaréta I. Dánska založenie tzv. Kalmárskej únie, ktorá spojila celú Škandináviu, Island a Fínsko. Malo ísť však o alianciu personálnu a nie politickú. Predpoklady pre zjednotenie škandinávskych krajín sa vytvorili v priebehu 14.storočia. Patrila medzi ne...

—————

Obchod s otrokmi

16.09.2011 11:27
 Obchod s otrokmi v novoveku                 Európska spoločnosť. Ktorá sa na počiatku novoveku dostala na popredné miesto vývoja ľudstva, bola po zámorských objavoch silne ovplyvnená stykom so zaoceánskymi...

—————