Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii

29.10.2011 20:41

 Technické vynálezy a objavy 19. storočia vo Veľkej Británii

1801 – začala prevádzka prvej verejnej konskej železnice z Wandsdorfu do Croydonu

1802 – používajú sa prvé mláťačky na parný pohon

1803 – inžinier J. Nixon začal vyrábať koľajnice z kujného železa

         – Humhry Davy začal využívať elektrolýzu k príprave draslíka a sodíka

1805 – William Congreve dosiahol so svojou vojenskou raketou dostrel 2,5 km

1808 – William Newberry si nechal patentovať pásovú pílu

         – Robert Ransom získal patent na celoželezný pluh zostavený z vymeniteľných súčiastok

1810 – Peter Durand získal patent na výrobu plechoviek z pocínovaného plechu na konzerváciu potravín

1812 – George Stephenson zdokonalil parné stroje v baniach

1813 – v Anglicku sa začína s výrobou dutých pálených tehál

1814 – George Stephenson postavil prvú lokomotívu na parný pohon, ktorú v ďalších rokoch zdokonalil

         – osvetlenie Londýna svietiplynom

1815 – zkonštruovaná banská plynová lampa s kovovou sieťkou, ktorá zabraňovala výbuchu banských plynov

1816 – R. Lee postavil prvý most zavesený na oceľových lanách

1820 – John Birkinshaw začal vyrábať valcované koľajnice

         – Michael  Faraday zostrojil prvý laboratórny elektromotor

1822 – prvá parná železnica pre potreby bane v Hettone

1825 – medzi Stocktonom a Darlingtonom bol zavedený verejná doprava parnými vlakmi (rýchlosť až 20 km/h)

1837 – Angličania postavili prvú telegrafickú linku dlhú až 50 km

1839 – Škót James Nasmyth skonštruoval parný buchar

1843 – skonštruovaný brázdiaci stroj na ťažbu uhlia

1851 – prvá svetová výstava v Londýne

1861 – v Londýne vyrobená prvá priemyselná cigareta

1863 – v Londýne sa začalo s výstavbou prvej podzemnej dráhy s parnými lokomotívami

1869 – dokončená stavba Suezského prieplavu spoločnosťou Suez Canal Company (od 1888 neutrálne územie)

1871 – R. L. Maddox vynašiel bromostrieborné fotografické dosky so želatínovou náplňou

1878 – v Londýne sa zavádza elektrické osvetlenie

1881 – v Anglicku sa objavujú prvé vodné elektrárne slúžiace na osvetľovacie účely

1883 – začínajú sa budovať prvé elektrické železnice

 

—————

Späť