Archív článkov

Stredný Paleolit (250 000 - 40 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:18
Na území Slovenska využil praveký človek teplé minerálne pramene, ktoré mu poskytli vhodné zimovisko. Postupným navrstvovaním z nich vznikli travertínové kopy. Najdôležitejšou z nich je dnes už skoro úplne vyťažená travertínová kopa v Gánovciach. Popri otlačkoch a výliatkoch tiel hadov, korytnačiek...

—————

Ranný Paleolit (25 mil. - 1 mil.)

30.08.2011 23:17
Oddelenie človeka od ostatných zástupcov zvieracej ríše bol nesmierne pomalý a zložitý proces. Len zlomkovité poznanie vtedajšieho prostredia a jeho obyvateľov neumožňuje vytvoriť detailný obraz evolúcie od jedného z najstarších primátov - Purgatoria (65 mil. rokov) po človeka moderného typu Homo...

—————

Starý Paleolit (1 000 000 - 250 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:17
Typickým nástrojom tohoto obdobia je pästný klin. Vďaka činnosti amatérskych zberateľov sa podarilo tieto pamiatky nájsť na území Bratislavy, konkrétne na južných terasách Malých Karpát. Spadajú do jednej z ľadových dôb. Záver starého paleolitu reprezentujú na Slovensku artefakty vyrobené...

—————

Hospodársky vývoj na území Slovenska v stredoveku. Stredoveké poľnohospodárstvo, baníctvo, remeslá a obchod

30.08.2011 22:48
Poľnohospodárstvo V poľnohospodárstve sa začínajú využívať aj oblasti vo vyšších nadmorských výškach. Dvojpolný systém vymenil trojpolný. Chotár sa delí na: oziminy, jariny a tretia časť ležala ľadom. Pestovanie rastlín, čo sa týka druhov, sa nemenilo. Avšak v južných oblastiach sa začal pestovať...

—————

Vývoj v Uhorsku do roku 1526

30.08.2011 22:47
Keď sa v roku 1458 rozpadla personálna únia (spojenie českého a uhorského kráľovstva), v Čechách sa stal kráľom Juraj Poděbradský a uhorské stavy zvolili za kráľa syna Jána Huňadyho – Mateja. Matej sa narodil v roku 1443. Na trón nastúpil po 20-ročných bojoch o uhorský trón. Matej bol nazývaný...

—————

Vývoj cirkvi v Uhorsku

30.08.2011 22:47
Cirkev v 14.-16.storočí na Slovensku podliehala mnohým zmenám, no k zmenám, ktoré postavili ľudí proti nej. Cirkev na Slovensku bola pod Ostrihomským arcibiskupstvom, ktoré sídlilo v Trnave. Z tejto hlavnej cirkevnej inštitúcie na jednotlivých územiach boli vybudované biskupstvá a to Nitrianske a...

—————

Anjouovci na tróne

30.08.2011 22:46
Feudálna anarchia a nástup Anjouovcov na uhorský trón Slabú vládu Ondreja III. využívali veľmoži na posilňovanie vlastných pozícií, ale aj drobná šľachta sa začala organizovať a kráľovské komitáty sa koncom 13. storočia a v prvej polovici 14.storočia pretransformovali na šľachtické stolice....

—————

Luxemburgovci a Habsburgovci na tróne

30.08.2011 22:46
V roku 1379 sa uskutočnili v Trnave slávnostné zásnuby jedenásťročného Žigmunda s deväťročnou princeznou Máriou, staršou dcérou kráľa Ľudovíta Veľkého. Pri zásnubách kráľ Ľudovít sľúbil mladému Žigmundovi s rukou svojej dcéry aj uhorskú korunu. Žigmund si pomerne rýchlo osvojil život a zvyky na...

—————

Uhorsko za vlády Ondreja II.

30.08.2011 22:44
 S menom uhorského kráľa Ondreja II. (1205 – 1235) sa v historickom povedomí spája predovšetkým vydanieZlatej buly roku 1222. Už menej známy je obsah tejto slávnostnej privilegiálnej listiny opatrenej zlatou pečaťou, ako aj fakt, že Ondrej II. vydal za 30 rokov panovania niekoľko zlatých búl....

—————

Koniec vlády Arpádovcov

30.08.2011 22:44
  Vláda Ondreja II. bola vyplnená veľkým množstvom výprav, ktoré celkom nepriniesli väčšie úspechy. Za pätnásť rokov podnikol 14 výprav do Haliče bez toho, žeby bol dosiahol reálny politický úspech. Prvá výprava do Haliče sa uskutočnila hneď roku 1205apo nej pribral do svojho kráľovského...

—————