Pravek

Ranný Paleolit (25 mil. - 1 mil.)

30.08.2011 23:17
Oddelenie človeka od ostatných zástupcov zvieracej ríše bol nesmierne pomalý a zložitý proces. Len zlomkovité poznanie vtedajšieho prostredia a jeho obyvateľov neumožňuje vytvoriť detailný obraz...

—————

Starý Paleolit (1 000 000 - 250 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:17
Typickým nástrojom tohoto obdobia je pästný klin. Vďaka činnosti amatérskych zberateľov sa podarilo tieto pamiatky nájsť na území Bratislavy, konkrétne na južných terasách Malých Karpát. Spadajú do...

—————

Stredný Paleolit (250 000 - 40 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:18
Na území Slovenska využil praveký človek teplé minerálne pramene, ktoré mu poskytli vhodné zimovisko. Postupným navrstvovaním z nich vznikli travertínové kopy. Najdôležitejšou z nich je dnes už skoro...

—————

Mladý Paleolit (40 000 - 11 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:20
 Mladý paleolit bol pôvodne vydelený ako obdobie, kedy sa stáva nositeľom nových archeologických kultúr človek moderného typu - Homo sapiens sapiens. Dnes, pri znalosti zložitosti otázky a...

—————

Neskorý Paleolit (11 000 - 8 200 p.n.l.)

30.08.2011 23:21
Toto kratučké obdobie reprezentuje pokračovanie mladopaleolitickej tradície počas posledného chladnejšieho obdobia - štadiálu Dryas 3, ktorým končí pleistocén. Z Poľska prenikla do Popradskej...

—————

Mezolit (8 200 - 6 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:21
Na východe Slovenska (lokality Barca I, Dolná Streda) predstavuje mezolit potiská skupina kultúry TARDENOISIEN s tvarmi príbuznými obsidiánovej industrii duny Ciumeşti v Rumunsku. Na západnom...

—————

Neolit - mladšia doba kamenná (6 000 – 5 000)

30.08.2011 23:22
  V tomto období došlo k jednému z najväčších prevratov v dejinách ľudstva, preto hovoríme o neolitickej revolúcii. Ľudstvo prešlo od prisvojovacieho hospodárstva k výrobnému hospodárstvu...

—————

Eneolit - neskorá doba kamenná (3 000 – 2 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:23
  Táto doba býva nazývaná aj CHALKOLIT – medeno-kamenná. V tomto období už ľudia poznali niektoré kovy, ktoré sa dali ľahšie nájsť a opracovať (meď – výroba sekeromlatov, šperkov; zlato,...

—————