Neskorý Paleolit (11 000 - 8 200 p.n.l.)

30.08.2011 23:21

Toto kratučké obdobie reprezentuje pokračovanie mladopaleolitickej tradície počas posledného chladnejšieho obdobia - štadiálu Dryas 3, ktorým končí pleistocén.
Z Poľska prenikla do Popradskej kotliny kultúra ŚWIDERIEN, jej staršia a stredná fáza sa zachytili na lokalite Veľký Slavkov.

—————

Späť