Eneolit - neskorá doba kamenná (3 000 – 2 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:23

 

Táto doba býva nazývaná aj CHALKOLIT – medeno-kamenná. V tomto období už ľudia poznali niektoré kovy, ktoré sa dali ľahšie nájsť a opracovať (meď – výroba sekeromlatov, šperkov; zlato, striebro). Najvýznamnejší nález zlatých šperkov u nás – Tibava pri Michalovciach. Kultúry u nás:
· Kultúra lievikovitých pohárov
· Kultúra zvoncovitých pohárov
· Lengyelská, polgárska, bádenská kultúra.

 

—————

Späť